Tjenester

VÅRE SPESIALFELTER INKLUDERER

Grunnarbeid


Vi utfører alle typer arbeider innen grunnarbeid, dette kan være alt frå Hogging og rydding av tømmer, planering av tomter og veier, legging av VA ledninger, utenomhusarbeid, boring og sprengning + mye meir • Vi har god erfaring med oppbygging av tomter og veier for og tilpasse dette best til ekisterende terreng

 • Vi kommer alltid til den beste løsningen sammen med kunden

Natursteinsmuring


Vi spesialiserer oss på alle typer natursteinsmurer, Trapper - støttemurer - skillevegger m.m

 • Flott alternativ for å slippe skråning

 • Flott alternativ for å utnytte arealet på tomta best mulig

Masseleveranse


Vi kan levere alle typer masser fra våre massetak i hele Setesdal,


Den gode UPPSTAD grusen egner seg svært bra for oppgrusing av vei og parkeringsareal, pga den tunge egenvekten ligger den stødig i alt slags vær.

 • Grus  0-12 og 0-22

 • Pukk 8-16 og 16-22
 • Maskinkult 0-120
 • Fin Stein med mye finstoff
 • Større stein for større fylling
 • Morene masse ( naturstein )
 • Sikta sand 0-8
 • Sikta jord

VÅR PROSESS

01.


Kontakt oss


Kontakt oss for en uforpliktende prat


02.


Befaring


Vi kommer på gratis befaring


03.


Pristilbud


Du mottar ett uforpliktende skriftelig tilbud på Jobben


04.


Oppstartsmøte


Vi går igjennom jobben sammen med deg før oppstart og finner det beste løsningenne ut fra dine ønsker


KONTAKT OSS NÅ FOR ET GRATIS PRISTILBUD PÅ DITT PROSJEKT