om oss


Informasjon om oss


Br Uppstad As er ett entreprenørfirma som hadde oppstart i Mai 2017 og som holder til på industriområdet på Rysstad i Valle kommune, vi er idag 8 ansatte og øker stadig.


Vi utfører:


    Alle typer grunnarbeid:

    Kommunaltekniskeanlegg.

    Spregning.

    Masseflytting.

    Tørrmuring.

    Nye VA anlegg

    Oppgradering av VA

    Transport

    + mye mer