Prosjekter

Noe av det vi har holdt på med den siste tiden:


Bygging av 6 boligtomter på Bråvann platåIndustritomt RysstadOppgradering av kommunal veg i ValleUtleie Risa