Prosjekter

Noe av det vi har holdt på med den siste tiden:

Vi har 2 brøytekontrakter i Setesdal for Statens Vegvesen


Gs Vei Vatnestrøm for Statens vegvesenBygging av 6 boligtomter på Bråvann platåIndustritomt RysstadOppgradering av kommunal veg i ValleUtleie Risa